Університет

Заклад вищої освіти

“Східно-європейський слов’янський університет”
заснований в 2012 році.
В.о.ректора університету кандидат історичних наук
Несух Людмила Михайлівна

Освітня діяльність Закладу вищої освіти «Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється на основі Ліцензії Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра серія АЕ № 270580 від 02.07.2013 року.

Заклад вищої освіти «Східно-європейський слов’янський університет» здійснює підготовку фахівців на ДЕННІЙ та ЗАОЧНІЙ формі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


Відповідно до укладених міжнародних угод, випускники ЗВО«Східно- європейський слов’янський університет» мають можливість продовжити навчання на освітньо- квалафікаційному рівні «магістр» за кордоном з отриманням диплому європейського зразка.