Про нас

DSC_0224

Заклад вищої освіти “Східно-європейський слов’янський університет” створений у серпні 2012 року на базі реорганізованої Закарпатської філії Київського славістичного університету (2000-2012 рр.).

Особливості Єврокарпатського регіону, геополітичне розташування Закарпатської області, компактне проживання в Закарпатті представників понад ста національностей, зокрема словаків, чехів, росіян, білорусів, болгар, поляків та представників інших слов’янських народів, їх бажання вивчати рідну мову поряд з державною українською, переплетення на теренах нашого краю різних культур і мов зумовили потребу у діяльності саме такого вищого навчального закладу.

Тому головною метою його стало залучення молоді до вивчення історії, культури,  мови, традицій і звичаїв слов’янських народів, виховання й набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування і примноження духовних надбань рідного народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у студентів незалежно від національної належності особистісних рис громадянина Української держави.

Родзинкою вузу є випередження часу та заповнення незайнятої ніші на ринку освітніх послуг краю, що підтверджується підготовкою фахівців у галузі митної справи, туристичної індустрії, муніципального, екологічного та спортивного менеджменту, менеджменту охоронної діяльності, міжнародних відносин, а також психології, економічних та філологічних спеціальностей.

Кожен вуз мріє створити свій неповторний імідж. Є безліч чинників, які формують цю своєрідність та оригінальність. Для молоді Закарпаття необхідність у здобутті вищезазначених спеціальностей зумовлена орієнтацією суспільства на загальноєвропейські цінності та пов’язана інтеграційними процесами зі слов’янським світом в економічній та духовній сферах.

З метою розширення наукових, культурних та спортивних зв’язків із студентською молоддю зарубіжних країн університет уклав довгострокові договори про співпрацю з багатьма закордонними вузами, в рамках яких вже другий рік успішно працює за програмою “ Erasmus + ” по обміну студентами та викладачами в освітньому процесі.

Важливою ділянкою науково-дослідницької роботи викладачів університету є участь у соціальній мережі співробітництва вчених світу «Academia.edu» .У вересні 2015 року ми створили на цьому сайті свій профіль. На ньому розміщена цифрова бібліотека, яка складається з 1140 видань історичного, культурологічного, філологічного спрямування на англійській, чеській, угорській, румунській, українській, німецькій та російській мовах та постійно поповнюється. На початок квітня 2016 року профіль ВНЗ « Східно-європейського слов’янського університету» відвідало 28 тисяч науковців із 90 країн світу.

За 15 років існування університету вже стало доброю традицією проведення таких масових заходів, як відзначення Дня слов’янської писемності й культури, в рамках якого проходить щорічна міжнародна науково – практична конференція, фестиваль слов’янських культур, конкурс “Міс Слов’яночка ”, покладання квітів до пам’ятників відомих слов’янських діячів, Андріївські вечорниці, свято Івана Купала, інсценізації до Святого Миколая, зустрічі з зарубіжними делегаціями, творчими діячами України та Закарпаття тощо.

Значна увага приділяється фізичному вихованню молоді. За останні роки наші студенти впевнено входять у трійку кращих команд вузів області з футболу, волейболу, баскетболу, плавання, настільного тенісу, легкої атлетики. У 2011 році футбольна команда “Славіст” стала бронзовим призером та володарем Кубка м. Ужгород, а в 2012 році – посіла 4 місце серед вищих навчальних закладів України. Нашою гордістю є двократний чемпіон України з дзюдо Владислав Діброва, чемпіонка світу зі спортивного жонглювання гирями Ілдика Булеза та ін. Більше 3000 випускників університету вже працюють і є успішними в різних сферах економічного та суспільного життя країни.

Ми пишаємося нашими студентками – красунями, які у різні роки здобули титул “ Міс Україна “, зокрема це Тереза Лазаренко (2004 р. ) та Ліка Роман (2008 р. ). Ярослава Чорна стала “ Міс Закарпаття- 2008 ”.

Позитивний імідж, здобутий університетом в краї та за кордоном, помірна ціна оплати за навчання, спеціальності, яких немає в інших вузах області, індивідуальний підхід, підтримка та розвиток різнобічних талантів студентів забезпечують нашому навчальному закладу конкурентоспроможність в сфері надання освітніх послуг у Закарпатті.

У травні 2015 року університет акредитований Державною акредитаційною комісією України. У листопаді цього ж року він отримав звання « Лідер галузі 2015», посівши перше місце (Золото) рейтингу в Україні серед малих підприємств за сумою показників фінансово-господарської діяльності: «Масштаби виробництва та платоспроможності», «Соціальні показники», «Ефективність використання ресурсів», «Інвестиційна привабливість» за основним видом діяльності КВЕД 85.42 – Вища освіта.

Електронна пошта: eesu@ukr.net

Адреса: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, вул. Гагаріна, 42-1

Статут

Колективний договір

Освітньо-професійні програми

Положення

Напрями наукової діяльності

Річний звіт про діяльність закладу освіти 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Відгуки ОП

Склад керівних органів

Організаційна структура

Кошторис

Звіт про використання та надходження коштів

Штатнй розпис

Результати моніторингу якості освіти 

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО 

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагічних працівниців

Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу

Перелік додаткових та інших послуг

One thought on “Про нас

 1. Високоповажні колеги! Будемо раді бачити Вас як знаних в Україні фахівців з гуманітаристики у Всеукраїнській науково-практичній конференції
  з міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті»,
  яка відбудеться заочно (очно?) 11 – 12 червня 2020 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. У разі продовження карантину планується безоплатна!!! публікація збірника, програмки і сертифікатів учасникам конференції. Просимо поширити інформацію з-поміж колег.

  З належною шаною, завідувачка кафедри українознавства
  доцент Тетяна Єщенко
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
  Шановні колеги!
  Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
  з міжнародною участю

  «ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК СИСТЕМА ЗНИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ»,
  яка відбудеться заочно (дистанційно) 11 – 12 червня 2020 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
  Передбачено коло розглядуваних проблем:
  1. Міфи, символи й ідеологеми комуністичного тоталітаризму у мистецтві (художня література, музика, театр, кіно), науці й освіті.
  2. Місця української національної пам’яті (топографічні, монументальні, символічні, функціональні): історія, сучасність.
  3. Українське дисиденство: персоналії, події, громадські рухи.
  4. Десемантизація базових ідеологем радянської семіосфери в сучасній українській мові.
  5. Голод, репресії, державний терор, війни як засоби нищення української нації.
  6. Репресії проти церкви й українського духівництва за часів Радянського сталінізму.
  7. Ідеологічна цензура, тоталітарна риторика і нові маніпулятивні технології у пресі, на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі Інтернет: історія і сучасність.
  8. Мово-(психо) тип тоталітарної особистості. Деперсоналізація людини.
  9. Культурний ландшафт України в умовах неототалітаризму.
  10. Русифікація як інструмент експансії і (нео-)тоталітаризму.
  11. Рудименти посттоталітарної ментальності у сучасній українській аксіосфері.
  12. Колективна пам’ять і національна ідентичність.
  13. Неототалітаризм як виклик і загроза для сучасної України.
  14. Духовність як основа державотворення.
  Матеріали конференції, які будуть опубліковані безоплатно в електронному збірнику матеріалів і розміщені в мережі інтернет та в електронних ресурсах бібліотек України просимо надсилати до 31 травня 2020 року на адресу: teua.lviv@gmail.com (тема: Конференція). Публікація збірника матеріалів у друкованому вигляді (за бажанням учасників!!!) здійснюється за рахунок авторів конференції із розрахунку 100 грн. за примірник збірника. Пересилку матеріалів сплачує учасник. Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно! Гроші із позначкою «За публікацію наукових матеріалів, Прізвище і ім’я» просимо надсилати на картку «Приватбанку» №4149499138103088 кандидатові педагогічних наук Стечак Галині Михайлівні (тел.: +38 (067) 272-38-60) до 31 травня 2020 року.
  Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у форматі *.doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку у лівому куті друкуються шифр УДК (звичайний шрифт), на другому – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами), на наступному – ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, нижче – інформація про науковий ступінь, вчене звання, посаду. Далі подається анотація з ключовими словами українською й англійською мовами. Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [5, с. 34]. Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ 8302:2015). Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).
  1. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с.
  2. Гуренко О. І., Гуржій Т. Є. Психологія управління масами : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
  3. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.
  4. Ковач О. О. Право людини і громадянина : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.
  До матеріалів окремим файлом прохання додати довідку про автора із повним зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, інформацією про науковий ступінь, вчене звання, місце праці або навчання, електронну адресу та номери телефонів для зв’язку.
  Тел. для довідок: +38 (067) 794-37-59; +38 (050) 637-31-70
  завідувачка кафедри українознавства доц. Єщенко Тетяна Анатоліївна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *