Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин створена в 2003 р. у Закарпатській філії Київського славістичного університету. У 2013 році, після реорганізації, кафедра продовжила свою діяльність у новоствореному ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет». Кафедра є випусковою з фаху «Міжнародні відносини». Крім того, нею забезпечується викладання  навчальних курсів із циклу дисциплін соціально-гуманітарного спрямування, а саме: історія України, філософія, соціологія, логіка, політологія, правознавство та інші для студентів всіх спеціальностей.

Впродовж всіх років діяльності кафедри викладання навчальних дисциплін забезпечували провідні фахівці у галузі історії, політології, міжнародних відносин, а саме: доктори наук, професори: Матьовка М.М., Свистович С.М., Гарагонич В.В., Кисельов І.Я. (м. Москва), Бенч О.Г., Провозін В.В.; кандидати наук, доценти: Найпавер К.С., Білак П.І., Корнійчук І.З., Лебединська Т.М., Несух Л.М., Павлишин Л.В., Сідей І.В., Макара М.П., Алешкевич Я.А., Шніцер І.О., Шевчук Р.М., Керецман Н.П., Моргун А.В., Васьковський О.В., Сергієнко Т.С., Ключкович А.Ю., Олаг В.І. та ін. Лекції з міжнародних відносин, дипломатичної і консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету забезпечували діючі дипломати – Бенч О.Г., Петрище П.П., Баранчик І.І. та інші.

Сьогодні кафедру очолює доктор історичних наук Гарагонич Василь Васильович, науково-педагогічний стаж роботи якого складає понад 18 років. У 2012 році ним захищена докторська дисертація на тему: «Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011 рр.». Гарагонич В.В. – Заслужений працівник освіти України, лауреат Міжнародної іміджевої програми «Суспільне визнання».

Комплексною темою та колом наукових інтересів викладачів кафедри міжнародних відносин є дослідження розвитку Єврокарпатського регіону в контексті сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів.

Результати науково-дослідної роботи публікуються у формі наукових статей, індивідуальних та колективних монографій, навчальних посібників. В тому числі багато наукових статей  викладачів та студентів оприлюднюються на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції університету «Слов’янський світ: минуле та сучасність» та друкуються у збірниках наукових праць ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Кафедра міжнародних відносин забезпечує викладання всіх дисциплін професійно-практичного спрямування освітньої програми підготовки бакалаврів з міжнародних відносин. Результати наукових досліджень викладачів кафедри застосовуються у процесі викладання спецкурсів, лекційних, практичних та семінарських занять і сприяють підвищенню якості підготовки бакалаврів-міжнародників.

Щороку колектив кафедри приймає участь у міжнародних науково-практичних семінарах з підвищення кваліфікації, які організовує наш університет. Знання, отримані на них, викладачі успішно використовують у своїй роботі.

Кафедра міжнародних відносин є організатором наукових конференцій, семінарів, круглих столів у форматі міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Так, кафедрою був започаткований країнознавчий проект «Країни Центральної та Південно-східної Європи в контексті сучасних міжнародних та інтеграційних процесів».

До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти спеціальності «Міжнародні відносини».  Вони приймають участь у студентських наукових конференціях, зокрема  «Права людини та громадянина», «Т.Г. Шевченко і слов’янський світ», «Європейський Союз у сучасних міжнародних відносинах», «Місце і роль України в діяльності Організації Об’єднаних Націй»,  «Розвиток екотуризму в Україні» тощо.

Крім того, наукові студентські конференції проводяться і знагоди визначних дат, зокрема Дня створення ООН, 150-ї річниці з дня народження І.Я.Франка, Дня слов’янської писемності і культури, виходу першого українського перекладу «Ґеста Гунгарорум», здійсненого першим завідувачем кафедри – к.і.н. Найпавером К.С.

Результати моніторингу ринку праці показали, що в Закарпатському регіоні підготовку спеціалістів з міжнародних відносин із знанням іноземних та слов’янських мов не здійснює жодний вищий навчальний заклад. Тому потреба у таких фахівцях є для Закарпаття надзвичайно актуальною.

Розвиток транскордонного співробітництва та міжнародного партнерства, залучення іноземних інвестицій в економіку області та України потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі міжнародних відносин, здатних знаходити спільну мову та співпрацювати зі своїми європейськими колегами.

 

One thought on “Кафедра міжнародних відносин

 1. Доброго дня!

  Пише Вам Андрій Гончарук. Я працюю у Торгово-промисловій палаті та координую німецьку стипендіальну програму.

  Ця програма є двостороннім проектом між Україною та Німеччиною і діє з 2015 року.

  Завдяки цьому проекту українські студенти мають можливість проходити стажування на провідних німецьких підприємствах. Практика триває від трьох до п’яти місяців. У такий спосіб студенти не лише підвищують свою кваліфікацію, а й свої шанси на ринку праці після повернення в Україну. 77 студентів змогли за цей час скористатися численними перевагами цієї програми.

  Незабаром я буду відвідувати університети у західних регіонах країни та проводити презентації для студентів. З радістю завітав би також і до вашого університету.

  Сподіваючись на Вашу зацікавленість і позитивну відповідь,

  залишаюсь із найкращими побажаннями,

  Andriy Goncharuk

  Country Coordinator

  Internship Programme of German Business for Ukraine

  European Office
  The Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

  V. Zhytomyrska Str.33
  Kyiv 01601, Ukraine
  Phone: +38 044 279 25 41

  http://eo-ucci.org.ua/en
  http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/
  http://alumni-ua.org
  https://www.facebook.com/groups/UAinternship/

  http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-zustrivsya-z-ukrayinskimi-stipendiatami-yak-39842

Залишити відповідь до Гончарук Андрій Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *