Кафедра психології та педагогіки

У 2000 році в Закарпатській філії Київського славістичного університету вперше на Закарпатті  розпочалася підготовка  спеціалістів у галузі психології за заочною формою навчання. В 2003 році, після набору студентів  на денну форму навчання, створено кафедру психології та педагогіки. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Глоба  Лідія Григорівна.

У 2012 році на базі Закарпатської філії Київського славістичного університету  створено самостійний вищий навчальний заклад «Східно-європейський слов’янський університет», в складі якого кафедра психології та педагогіки продовжила  підготовку  фахівців за спеціальністю «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри гідно продовжує традиції, започатковані за попередні роки. Однією з них є залучення до навчального процесу провідних фахівців з України і близького зарубіжжя. В різні роки на кафедрі викладали відомі вчені,  корифеї психологічної науки,  професори вищих навчальних закладів м. Москви, зокрема Борисова О.М., Єрмолаєв О.Ю., Логінова Г.Л., Малишев А.О., Марютіна Т.М., Обухова Л.Т., Пряжніков М.С., Умріхін В.В., Шипілов А.І. На протязі всіх цих років з нами співпрацювали також і відомі українські вчені-психологи, доктори психологічних наук, професори: Болтівець С.І., Коваленко А.Б., Трофімов Ю.Л., Радчук Г.К., Карпенко З.С., Осьодло В.І.; к.н., доценти: Кудіна В.В., Чепа М.-Л.А., Вернік О.Л., Деак Ф.Г., Варга В.С., Рего Г.І. та ін.

Співпраця в галузі психологічних досліджень, на основі укладених договорів, поєднує наш університет з такими науковими установами як:

Інститут психології  Академії Наук Чеської Республіки (м.Брно);

Інститут чеської літератури Академії Наук Чеської Республіки (м.Прага);

Центр з вивчення вищої освіти (м.Прага);

Педагогічний факультет Університету Яни Євангеліста Пуркінє (м.Усті над Лабем, Чехія);

Національний педагогічний музей та бібліотека Я.А.Коменського в Празі;

Південночеський університет (м.Чеське Будейовіце, Чехія);

Інститут едукології та соціальної роботи Філософського факультету Пряшівського університету (м.Пряшів, Словацька республіка);

Інститут психології ім.Г.С.Костюка Національної Академії педагогічних наук України (м.Київ) та ін.

За роки діяльності на кафедрі сформовано якісну базу навчально-методичного забезпечення дисциплін: розроблено навчальні програми, відповідну методичну документацію, налагоджено навчальний процес. Інформаційною та методичною базою для підготовки фахівців з психології є бібліотека університету. До послуг студентів та викладачів – найновіша, найкраща в місті наукова література з психології, яка складає близько 3,5 тисяч найменувань вітчизняних та зарубіжних  видань.

Провідною комплексною темою наукових досліджень працівників кафедри є „Психолого-педагогічні засади фахової освіти в полікультурному середовищі”. Викладачі постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, міжнародних наукових школах та симпозіумах, зокрема таких як: V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»; VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологія праці та управління в контексті суб’єктно-вчинкової парадигми» (м.Київ); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і сучасне суспільство. Взаємодія як шлях взаєморозвитку» (м.Санкт-Петербург); Міжнародні науково-методичні семінари: «Реформування та перспективи інтеграції української Вищої школи в європейську освітню систему» (вересень-листопад 2014 р., Відень, Австрія – Ужгород), «Застосування інтернет-технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (2016 р., м.Чеське Будійовіце – Ужгород); Всеукраїнський науково-методичний семінар «Організаційні моделі діяльності психологічної служби в сільській місцевості» (м.Суми), «Історичні та культурні аспекти суспільних перетворень у Карпатському регіоні на початку ХХІ століття» (22,23. 05. 2013 р., м. Мішкольц (Угорщина), «Мистецькі студії і розвиток здібностей» (11-13.07. 2013 р., м. Будапешт, Угорщина), «Навчання впродовж життя: другий шанс» (м.Прага) тощо.

Свідченням плідної наукової роботи викладачів кафедри психології й педагогіки,  студентів-психологів є організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», зокрема:  «Динаміка світоглядних засад студентів в процесі здобуття вищої освіти», «Психолого-педагогічні основи фахової освіти», «Адаптація майбутнього вчителя до педагогічного колективу», «Психологічна підтримка професійного самовизначення старшокласників», «Психолінгвістичні аспекти оволодіння рідною мовою в ранньому віці», «Духовне виховання в процесі навчально-педагогічної діяльності», «Психофізіологічні складові працездатності людини», «Теорія особистості в  зарубіжній психології», «Культурні відмінності у емоційних переживаннях різних народів», «Психологічний аналіз формування стереотипів» та ін.

До Міжнародного дня охорони та збереження психічного здоров’я й Дня психолога  кафедра  щороку   проводить цикл заходів з метою популяризації психологічних знань. Студенти-психологи під керівництвом викладачів організовують різноманітні тематичні заходи  для студентів інших спеціальностей університету, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, підшефного дитячого будинку «Нова сім’я», Медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» тощо.

Значна увага приділяється формуванню практичних знань і умінь студентів. Важливою складовою  підготовки майбутніх спеціалістів-психологів є виробнича психолого-педагогічна та навчальна соціально-психологічна практика.  З метою їх проведення укладено угоди з понад 20 організаціями, установами та підприємствами області. Зокрема, це дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи міста та області, міська дитяча клінічна лікарня № 9 та Дорожня клінічна лікарня № 1, Відділення пограничних та соматоформних розладів Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, наркологічний диспансер тощо.

За роки існування кафедри вже склалися свої традиції в сфері виховної роботи, яка має важливе значення для підготовки кваліфікованих, національно свідомих кадрів. Центром цієї роботи є академічна група. Куратори груп проводять лекції, бесіди, заходи індивідуального впливу з метою формування у студентів-психологів ініціативи та наполегливості в оволодінні знаннями, високої відповідальності тощо.

Більш як 800 випускників-психологів нашого університету вже успішно працюють на різних підприємствах, організаціях та установах як в Україні, так і за кордоном.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *