Студентське самоврядування

Розвиток студентського самоврядування, активне залучення студентів до управління освітнім процесом є запорукою демократизації освіти та впровадження європейських цінностей і стандартів в навчальний процес.

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

До органів студентського самоврядування належать: студентська рада ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» та Наукове товариство студентів.

Представники студентського активу входять до складу Вченої ради університету. У своїй діяльності студентська рада керується «Положенням про студентське самоврядування ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»», затвердженим загальною конференцією студентів.
Студентська рада заохочує студентів до успішного навчання, здорового способу життя, дисципліни й громадської активності, прищеплює норми культури поведінки, уміння спілкуватися з людьми в різних ситуаціях, сприяє створенню доброзичливого психологічного клімату та атмосфери відкритості в молодіжних колективах.

Орган студентського самоврядування сприяє формуванню активної громадянської позиції майбутніх фахівців, залученню студентів до науково-дослідної роботи, впровадженню в процесі навчання й організації молодіжного дозвілля традицій та звичаїв українського й інших народів краю, проведенню заходів, спрямованих на виховання патріотизму, розширення допомоги підшефним дитячим будинкам сімейного типу та громадським організаціям людей із особливими потребами тощо.

Основні завдання і напрями діяльності студентської ради:

– забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, забезпечення взаємодії між студентами й адміністрацією університету стосовно організації навчально-виховного процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх прямих обов’язків;
– підтримка і розвиток науково-дослідницької діяльності студентів;
– сприяння належній організації морально-етичного виховання;
– сприяння формуванню і діяльності студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;
– сприяння отриманню студентами грантів за успішне виконання наукових програм;
– сприяння організації відпочинку і культурного дозвілля студентів;
– участь у вирішенні питань міжнародного співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами.

Положення про студенське самоврядування

Список членів студентської ради ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»  на 2016-2017 н.р.

 Голова студради  – Малюк Михайло  – ДФ-3

Заступник голови   – Шетеля Вікторія – ЗФК-3

Секретар студради  – Рябець Сільвія –ЗПс-3

 

Член громадського студентського деканату

Семакіна Ніколетта – ДФ-4

 

Член студентської наукової ради

Корнатовський Олександр – ДМВ-3

 

Члени студентської ради з культурно-виховної та спортивної роботи

 Бондар Антоніна – ДПс-2

Молнар Ростислав – ДПс-1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *