Оплата за навчання

Додаток 1 до Правил прийому до

ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет»  в 2020 році

Перелік спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

 

Освітній ступінь БАКАЛАВР

 

 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. * Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства                         на форми навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
КАФЕДРА   ФІЛОЛОГІЇ

01

Освіта

 

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (англійська)

10 5 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (німецька)

10 5 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (словацька)

10 5 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література (угорська) 10 5 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Слов’янські мови і літератури (переклад включно)  

5

2

3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
035 Філологія 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 10 6 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
035 Філологія 035.07 Угро-фінські мови і літератури (переклад включно) 5 2 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 14000 13000
КАФЕДРА   ПСИХОЛОГІЇ   ТА   ПЕДАГОГІКИ
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 25 25 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 15000 13000 денна,заочна

  КАФЕДРА    МІЖНАРОДНИХ    ВІДНОСИН

29 Соціальні та поведінкові науки 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 25 3 р.10 міс. 19000 денна
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ,  ОБЛІКУ І  ОПОДАТКУВАННЯ
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 25 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 16000 15000
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 25 25 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 16000 15000
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 30 30 3 р.10 міс. 4 р. 6 міс. 18000 16000 денна,заочна

 

88018, м.Ужгород, вул.Гагаріна, 42-1, код ЄДРПОУ  38330147.

Оплата за навчання здійснюється у національній валюті України у безготівковій формі  на р/р IBAN UA24 312248 00000 26 00 90 16 00 7777 в АТ «КомІнвестБанк» м. Ужгород.

Оплата вноситься  за перший (другий) курс навчання протягом 5 днів після видання наказу ректора про зарахування в сумі вартості освітньої послуги за 1 семестр; за наступні семестри – згідно договору.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *