Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту створена в 2003 році в складі Закарпатської філії Київського славістичного університету. На базі кафедри вперше в Закарпатській області розпочалася підготовка спеціалістів-менеджерів в галузі туристичної індустрії та митної справи. У 2013 році, після реорганізації та отримання ліцензії, кафедра продовжила свою діяльність у новоствореному ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет». Нею забезпечується викладання 92 навчальних дисциплін, в тому числі з менеджменту та маркетингу для студентів всіх спеціальностей.

Нині кафедра забезпечує за фахом підготовку бакалаврів «Менеджмент» наступної спеціалізації:
• «Менеджмент туристичної індустрії»,
• «Менеджмент митної справи»,
• «Спортивний менеджмент»,
• «Менеджмент місцевого самоврядування».

В різні роки в складі кафедри менеджменту працювали доктори наук з державного управління, професори Лазор О.Д., Лазор О. Я., доктор історичних наук, магістр з державного управління, професор Свистович С.М., кандидати економічних наук, доценти Паламарчук О.І., Батьковець Г.А., Романович Р.А., Дроздовський П.Я., Січка І.І., кандидат наук з фізичного виховання, доцент Молнар М.В., кандидати наук державного управління Глухова Г.В., Чуп І.А., кандидат технічних наук Грабовський В.В. та багато інших.
Крім того, до викладання залучаються провідні фахівці з інших кафедр ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

У сфері наукових досліджень викладачі кафедри менеджменту працюють над науковою проблемою на тему: «Формування диверсифікаційної політики організацій в умовах транскордонного співробітництва».

Результати науково-дослідної роботи працівників кафедри та студентів публікуються у щорічних збірниках наукових праць ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», наукових виданнях інших навчальних закладів та наукових установ.

Кафедра менеджменту впродовж своєї діяльності є організатором наукових конференцій, семінарів, круглих столів у форматі міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Так, у 2013 році кафедрою була започаткована міжнародна науково – практична конференція з питань розвитку туризму, яка проводиться в рамках щорічної Міжнародної ярмарки – виставки «Тур-Євроцентр Закарпаття».

За роки існування випусковою кафедрою менеджменту підготовлені 729 менеджерів митної справи та 423 менеджерів з туристичної індустрії.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з вченими сусідніх держав у рамках підписаних двосторонніх міжнародних угод, зокрема, Торговою академією м. Чеська Ліпа (Чеська Республіка), Вищою школою міжнародного підприємництва ISM Slovakia в Пряшеві (Словацька Республіка), Вищою школою менеджменту у Варшаві (Польща) тощо.