Кафедра психології і педагогіки

Кафедра психології та педагогіки – випускаюча кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих психологів для закладів освіти (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих дитячих закладів, дитячих будинків сімейного типу), установ, фірм, організацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Навчальний процес проводиться у сучасних аудиторіях. Значна частина лекцій проводиться викладачами з використанням мультимедійних пристроїв.

Підготовку фахівців повністю забезпечено необхідними навчально-методичними матеріалами. У навчальному процесі застосовуються такі форми навчання, як:

  • лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, тренінги;
  • індивідуальні заняття викладачів зі студентами, групові та індивідуальні консультації;
  • самостійна робота студентів;
  • стартові, рубіжні, поточні, модульні контрольні роботи, комплексні контрольні роботи, ректорські контрольні роботи;
  • виконання  курсових та дипломних робіт.