Кафедра фінансів і кредиту

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює підвищення ролі фінансів у суспільстві. З виникненням нових господарюючих суб’єктів поряд із традиційними виникають нові форми фінансових відносин, взаємозв’язки між ними ускладнюються. Крім того, фінанси стають відносно самостійною сферою економіки, здобувають деяку відокремленість. У зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх фінансистів.

Кафедра фінансів і кредиту пропонує студентам таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину економічної, а особливо фінансової, науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

В сучасній трансформаційній економіці України фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в навчальному процесі за напрямом підготовки «фінанси і кредит» головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства в цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками та методами фінансового аналізу, вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

Такий підхід дозволяє випускнику-фінансисту працювати практично в усіх закладах фінансової системи, як державних, так і корпоративних. Так, випускники напряму підготовки «фінанси і кредит» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових органах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України (Державне казначейство України), Державній фінансовій інспекції (Державній контрольно-ревізійній службі України), Національному банку України, провідних комерційних банках і на підприємствах.